Projecten

Onze projectleiders zijn nauw betrokken bij de projecten en gaan regelmatig het veld in om met belanghebbenden te praten en rondleidingen te geven. Om optimaal de kansen te benutten die een gebied heeft kijken we naar wat er zowel onder als boven de bodem gebeurt. Verder gebruiken we de geschiedenis van het gebied als leidraad om de toekomst van het gebied te bepalen en de balans tussen mens, dier en natuur te bewaren. Zo verbinden wij gebieden en wensen met elkaar.

Projecten over de grens

Van Nieuwpoort Gebiedsontwikkeling beschikt over meerdere projecten in Duitsland. In Duitsland stuurt de rijksoverheid nog sterk op voldoende voorraad van bouwgrondstoffen voor de bouw- en infrasector, waarbij andere maatschappelijke doelen ondergeschikt zijn. Van Nieuwpoort Gebiedsontwikkeling ontwikkelt vanuit de eigen overtuiging projecten met maatschappelijke meerwaarde, op dezelfde manier in Duitsland als in Nederland, of er nu om gevraagd wordt of niet.

Gebiedsontwikkeling zonder meerwaarde heeft naar mening van Van Nieuwpoort geen bestaansrecht en biedt onvoldoende basis voor een duurzame en toekomstbestendige maatschappij. Samen met de directe omgeving, belanghebbenden en overheden wordt gewerkt aan plannen met draagvlak. Zodat voldoende bouwgrondstoffen zijn gewaarborgd, maar ook lokale doelen en wensen worden gerealiseerd.