Duurzaamheid

Bij de Van Nieuwpoort Groep werken wij op verschillende manieren aan duurzaamheid. Bij duurzaamheid draait het vooral om het ‘doen’ en in de praktijk ervoor zorgen dat duurzaamheid onderdeel is van onze manier van werken, onze producten en het materieel en de techniek die daarvoor nodig hebben.

Duurzaamheid in de praktijk

Onze focus op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen draagt bij aan het steeds verder verbeteren van onze werkprocessen en het verduurzamen van onze producten en projecten.

Duurzame producten

Bij de Van Nieuwpoort Groep hebben wij verschillende duurzame producten in ons assortiment. Deze producten zijn bijvoorbeeld gerecycled of er wordt zelfs in het maakproces van de producten al nagedacht over de meest duurzame manier van produceren.

Stuurgroep Duurzaamheid

De Stuurgroep Duurzaamheid houdt zich niet alleen groepsbreed maar ook per bedrijfsactiviteit bezig met duurzaamheidsambities en -doelen. De Stuurgroep is tevens verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en controleren van het Duurzaamheidsprogramma.

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor de Van Nieuwpoort Groep dat ze bij haar bedrijfsvoering aansluit bij de eisen vanuit de omgeving, klanten, de maatschappij en haar eigen organisatie. Wij houden ons dan ook doorlopend bezig met het vaststellen en vertalen van deze eisen naar onze eigen bedrijfsprocessen.