Van Nieuwpoort Groep - rotterdam-slider

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor de Van Nieuwpoort Groep dat ze bij haar bedrijfsvoering aansluit bij de eisen vanuit de omgeving, klanten, de maatschappij en haar eigen organisatie. Wij houden ons dan ook doorlopend bezig met het vaststellen en vertalen van deze eisen naar onze eigen bedrijfsprocessen.

Milieumanagementsysteem

Continue verbeteren wij onze werkprocessen en sturen op milieu- en kostenbewust gedrag van directie en medewerkers. Ons milieumanagementsysteem, sinds 2013 gecertificeerd conform ISO 14001, ondersteunt ons hierbij. Sinds 2010 stellen wij onze CO2 voetafdruk op en voeren we maatregelen uit om ons energieverbruik en CO2 uitstoot ieder jaar te verkleinen.

Duurzaam investeren

Door te investeren in nieuwe technologie op zand- en grindinstallaties voorkomen we overlast voor onze omgeving. Onze nieuwe carrousel breedplaatfabriek in Kampen is de state of art op het gebied van energie, productie-efficiëntie, duurzaam materiaalgebruik en arbeidsomstandigheden.

Binnen ons MVO beleid is er veel aandacht voor duurzaamheid omdat wij er van overtuigd zijn dat duurzame woning-, industrie- en wegenbouw de toekomst heeft. Door duurzaam te produceren en vooral door het leveren van duurzame producten wil de Van Nieuwpoort Groep bijdrage aan een verdere verduurzaming van de bouw. Hierbij is samenwerking met (keten)partners voor ons essentieel omdat het zonder u onmogelijk is duurzaamheid in de praktijk te brengen. Daarover gaan wij graag met u in gesprek.

Van Nieuwpoort is partner van: