Duurzaamheid

Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen ziet het als haar missie om te werken aan een betere leefomgeving voor mens en dier. Dit is mogelijk door middel van duurzaam en energiezuinig produceren van bouwgrondstoffen in combinatie met de realisatie van nieuwe natuur, hoogwaterveiligheid, recreatie of wonen aan het water. In overleg en samenspraak met organisaties en omwonenden wordt een zorgvuldig proces doorlopen om te komen tot een maatschappelijk verantwoord plan voor inrichting of herinrichting van een gebied waarbij het leveren van maatwerk voorop staat. Zand- en grindwinning vormen hierbij de motor om een positieve impuls te geven aan het landschap en de leefomgeving.

Natural Captain

Onze onderneming is één van de bedrijven die vooroploopt in het bewust en slim gebruiken van natuurlijk kapitaal. Natural Captains is een koploperprogramma waarin bedrijven samen met natuur- en kennisorganisaties de uitdaging aangaan om natuurlijk kapitaal duurza(a)m(er) te gebruiken. Zij doen dit door samen te werken en te experimenteren in concrete projecten. Natuurlijk kapitaal is de voorraad aan natuurlijke hulpbronnen, zoals planten, dieren, water, bodem en materialen. Samen leveren zij goederen en diensten die de basis vormen voor onze economie en ons welzijn. Het is belangrijk om zuinig te zijn op natuurlijk kapitaal.

Natuurpuntensysteem

Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen was als Natural Captain betrokken bij het tot stand brengen van het Natuurpuntensysteem. Dit is een rekenmethode om de toegevoegde waarde vanuit het perspectief van biodiversiteit te kunnen meten bij realisatie van een project. Natuurpunten = oppervlakte x natuurkwaliteit x gewichtsfactor. Op deze manier kunnen verschillende projecten onderling worden vergeleken en het verschil tussen de huidige en nieuwe situatie van een projectlocatie kan inzichtelijk worden gemaakt.

Het bijzondere van onze bedrijfstak is dat als gevolg van bedrijfseconomische activiteiten netto waarde kan worden toegevoegd aan gebieden. Bijvoorbeeld door omvorming van agrarisch land in natuur. Vrijwel geen enkele andere bedrijfstak kan waarde toevoegen aan de bedrijfsomgeving, vrijwel altijd is sprake van “net loss”. Het Natuurpuntensysteem geeft inzicht in de toegevoegde waarde.