ROC Friesche Drachten

Duurzaamheid

Onze focus op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen draagt bij aan de verbetering van onze werkprocessen, het verduurzamen van onze producten en op milieu- en kostenbewust gedrag van directie en medewerkers. Het bezit van het bronzen CSC-certificaat, ISO 9001 en 14001 is daarvan het logische gevolg. Om duurzaamheid verder in de praktijk te brengen is samenwerking met (keten)partners voor ons essentieel.

Milieumanagementsysteem

Continu verbeteren wij onze werkprocessen en sturen op milieu- en kostenbewust gedrag van directie en medewerkers. Ons milieumanagementsysteem, sinds 2013 gecertificeerd conform ISO 14001, ondersteunt ons hierbij. Sinds 2010 stellen wij onze CO2 voetafdruk op en voeren we maatregelen uit om ons energieverbruik en CO2 uitstoot ieder jaar te verkleinen.

Duurzame productielocatie

Van Nieuwpoort Prefab Beton probeert zoveel mogelijk haar grondstoffen grind en zand uit gerecycled beton te halen. Daarnaast is onze moderne fabriek voorzien van tal van duurzame en energiebesparende maatregelen. Zo wordt de energie die we nodig hebben voor de productie van vloeren het gehele jaar duurzaam door de energiepalen in de fundatie gegenereerd, tezamen met een energiedak. Hemelwater van het dak wordt opgevangen in een waterbassin en hergebruikt voor de productie van beton. Al deze maatregelen leveren een aanzienlijke besparing op in de CO2-footprint.

Green Deal

November 2012 werd “Green Deal Concreet 1.0” getekend. Een verklaring van een groep vooraanstaande bedrijven en brancheorganisaties in de betonketen waarmee een eerste gezamenlijke stap is gezet in duurzame richting. Een lijst met concrete maatregelen. Deze samenwerkende partijen hebben samen met MVO Nederland het MVO Netwerk beton opgericht en op 4 oktober 2011 een “Green Deal” gesloten met de overheid. Van Nieuwpoort was vanaf het begin betrokken bij dit initiatief. Inmiddels dient deze Green Deal als voorbeeld voor keteninitiatieven binnen andere branches.

100% load

In de totale bouwketen wordt een groot deel van de CO2 uitstoot veroorzaakt door de logistiek van en naar de bouwplaats. De aan- en afvoer van onder meer betonmortel, prefab betonderdelen, gevels, kozijnen en afval. Logistieke afstemming buiten de bouwplaats van deze “losse leveringen” is zeer beperkt. Gevolg geen efficiënte logistieke bewegingen. Van Nieuwpoort Prefab Beton neemt actief deel aan een initiatief van Strukton om met gezamenlijke partijen te kijken waar de knelpunten zitten en oplossingen te zoeken om te streven naar 100% load.