Belfeld

Dit project is gelegen in het hoogterras van de Maas tegen de Duitse grens ten zuiden van Venlo. Het project is de schakel tussen de voormalige groeve Maalbeek aan de zuidzijde en de noordelijk gelegen groeves Tegelen en Holtmühle. De groeves in het hoogterras zijn in het verleden ontwikkeld voor de winning van de Tegelenklei. Deze klei wordt verwerkt tot dakpannen in een lokale dakpannenfabriek van Wienerberger. Naast de winning van klei wordt ook zand en in beperkte mate grind gewonnen.

Project details

Looptijd

Tot 2026

Status

Uitvoeringsfase

Ligging project

Tegen de Duitse grens aan ten zuiden van Venlo

Projectleider

Mario Jetten

Aandacht voor nieuwe natuur

Door de realisatie van het project Belfeld wordt een impuls gegeven aan de biodiversiteit in het gebied. Het gebied was voor aanvang van de delfstoffenwinning een productiebos met grove den voor voormalige staatsmijnen. Naast het realiseren van nieuwe natuur in het project is buiten het hoogterras 14 ha extra natuur gerealiseerd.

Plan

Met de realisatie van het project Belfeld wordt aan de oostkant van de groeve een tweede steilrand in het hoogterras aangelegd. Deze steilrand kan gaan fungeren als broedplaats voor oeverzwaluwen en zelfs de ijsvogel. De oeverzwaluwen zijn nu al jaarlijkse bezoekers van het project. Aan de westkant van het project wordt een steile Oehoewand met speciale verblijfplaatsen gerealiseerd. In het tussenliggende gebied wordt voor de oplevering van de groeve een variëteit aan inheemse loofbomen en struiken aangeplant waarbij aan de voet van de oostelijke steilrand een langgerekte waterpartij komt. Deze waterpartij wordt gevoed door oppervlaktewater afkomstig uit het noordelijk gelegen gebied Tegelen en afstromend grondwater uit het oostelijk gelegen hoogterras. En watert af baar de waterpartijen in Maalbeek.

Maak kennis met onze samenwerkingen

Onder de grond kijken met TNO

Freek Busschers werkt als geoloog bij de Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO. De Geologische Dienst brengt de ondergrond van Nederland in kaart, hoofdzakelijk in opdracht van de Rijksoverheid. Een onderdeel daarvan is dat ze onderzoek doen naar de ondergrond en de ontstaanswijze ervan. Zowel in het landelijk gebied oftewel onshore als offshore op de Noordzee. Lees meer

Grenzen verleggen bij scholen Survival

Circa 1500 leerlingen en ouders uit de gemeenten Peel en Maas, Venlo en Beesel bezoeken de groeve Belfeld om hun grenzen te verleggen tijdens de jaarlijkse EuroParcs Scholen Survival. Een spectaculaire outdoor mud run georganiseerd voor kinderen uit groep acht compleet met wandel- en mountainbikeroutes en opdrachten. Lees meer

Gevleugelde passie voor vogels

De vogelwerkgroep Tösse Bös en Maas houdt zich bezig met het beheer en onderzoek van vogelsoorten. Het werkgebied begint aan de oostkant van de Maas tussen Venlo en Roermond en loopt tot aan de grens met Duitsland. Ze zetten zich in voor de bescherming van vogels, doen onderzoek met tellingen en adviseren overheden, bedrijven en particulieren bij herinrichtingen van landschappen en bomenkap. Lees meer

In gesprek met Staatsbosbeheer en Gemeente Venlo

Robbert Ouwerkerk was tot voor kort boswachter. Tegenwoordig voert hij taken uit voor de gehele Provincie Limburg. Staatsbosbeheer is beheerder van een aantal natuurterreinen in Limburg en voert het overheidsbeleid van de Provincie en het Rijk uit op de terreinen die aan hen zijn toegewezen. Dat houdt in: onderhoudswerk en beheerswerk om de gebieden in stand te houden. Lees meer

De sleutel tot succesvolle gebiedsontwikkeling

Wij werken graag samen met andere partijen om kansen te zien en er meer van te maken. We nemen je mee in onze manier van werken en laten je zien wat de voordelen van onze werkwijze zijn. Ontdek samen met ons onze MeerWaarde methode voor succesvolle gebiedsontwikkeling. Lees meer

Groeve Belfeld de natuurlijke schakel

In groeve Belfeld wordt gewerkt aan het toekomstige eindbeeld. Hierbij staat het herontwikkelen van de groeve naar een natuurgebied met ruimte voor biodiversiteit en verantwoord genieten van de natuur centraal. Van Nieuwpoort Gebiedsontwikkeling zet bij al haar projecten de MeerWaarde Methode in om gebieden met meerwaarde te ontwikkelen. Wat kenmerkend is aan deze methode is het oog hebben voor mens, dier en natuur en het proactief meedenken over creatieve oplossingen voor nu en in de toekomst. Download hier de Belfeld Gebiedsontwikkeling special en lees het online!

 

Contact opnemen

U kunt contact opnemen met ons voor meer informatie over het project of om een idee aan te dragen. In verband met het corona virus zijn bezoeken aan de locaties helaas niet mogelijk. Wij zullen het bekend maken zodra bezoeken en rondleidingen weer mogelijk zijn.