Grensmaas

Het grootste rivierproject in uitvoering met 11 projectlocaties tussen Maastricht en Echt-Susteren en een van de omvangrijkste publiek-private samenwerking tot nu toe in Nederland is het project Grensmaas. Een project waardoor het risico op overstroming langs de Maas vijf keer zo klein wordt, zo’n duizend hectare nieuwe natuur ontstaat en 54 miljoen ton grind voor de bouw beschikbaar komt. De complete uitvoering, van engineering en vergunningaanvragen tot aan oplevering toe, wordt verzorgd door het Projectbureau Grensmaas.

Project details

Looptijd

Tot eind 2027

Status

In uitvoering

Ligging project

Traject van 43 km tussen Maastricht en Echt-Susteren

Project partijen

Consortium Grensmaas B.V.

Verleden

Groen voor grind heette het begin jaren ’90: grindwinning én de ontwikkeling van nieuwe natuur langs de Grensmaas. De rivier en de natuur kregen de ruimte. Door daarbij het grind slim af te graven werd de waterstand verlaagd, toen een bijkomstigheid. De overstromingen in 1993 en 1995 zorgde ervoor dat deze bijkomstigheid een hoofddoel werd. De uitvoering kwam in een stroomversnelling. In oktober 2008 gaven staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat en gouverneur Leon Frissen het startsein voor het Grensmaasproject.

Heden

De uitvoering is in 2008 officieel van start gegaan in Itteren. Inmiddels zijn de locaties Borgharen, Itteren, Visserweert/Illikhoven en Geulle aan de Maas klaar. In Bosscherveld en Nattenhoven zijn de graafwerkzaamheden flink gevorderd. Status van het project is dat de hoogwaterdoelstelling eind 2017 al is bereikt. Met de realisatie van de Grensmaas wordt nieuwe riviernatuur gerealiseerd samen met de hoogwaterdoelstelling en dat wordt mogelijk gemaakt door grindwinning.

Toekomst

Met het project Grensmaas krijgt Zuid-Limburg ook een nieuw natuurgebied langs de rivier van zo’n duizend hectare, dat samen met natuurgebieden aan de Vlaamse Maasoever het RivierPark Maasvallei vormt. De hoogwaterbescherming en de nieuwe natuur worden betaald met de winning en verkoop van 54 miljoen ton grind en kosten de belastingbetaler niets. Het project Grensmaas kost 700 miljoen euro.

Natuur langs de Maas

Er worden geen bomen en struiken geplant in het gebied. De natuur moet zichzelf ontwikkelen. Het gaat om zogenaamde struinnatuur, waar de mensen tijdens wandelingen zelf paden moeten vormen. Konik-paarden en Galloway-runderen zorgen voor de begrazing.

Partijen

In het Consortium Grensmaas zijn grindbedrijven, aannemers en Natuurmonumenten verenigd. De negen grindbedrijven, waaronder De Ballast Maatschappij de Merwede BV, een 100% dochter van Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen, werken samen in Geo-Control B.V. De aannemers vormen samen de Kombinatie Regenboog.

Contact opnemen

U kunt contact opnemen met ons voor meer informatie over het project of om een idee aan te dragen. In verband met het corona virus zijn bezoeken aan de locaties helaas niet mogelijk. Wij zullen het bekend maken zodra bezoeken en rondleidingen weer mogelijk zijn.