Weeze/Wemb

Ruim 60 jaar wordt door Siemes Sand-und Kiesbaggerei GmbH & Co. KG gewerkt in de grensstreek. Zand- en grindwinning vormt de basis voor herontwikkeling van gebieden. Daarbij ontstaat ruimte voor nieuwe natuur in combinatie met agrarisch landschapsbeheer en recreatie. In nauw overleg met overheden, omwonenden en belanghebbende (natuur)organisaties wordt een maatschappelijk gedragen plan gerealiseerd.

Project details

Looptijd

Tot 2026

Status

In uitvoering

Ligging project

In Weeze

Projectleider

Peter Siemes

Plan

Het zand en grind dat wordt gewonnen, wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het maken van (prefab-) beton voor de bouw van woningen, kantoren, scholen, viaducten en dergelijke. Op terreindelen waar geen zand- en grindwinning meer plaatsvindt, krijgt de natuur de vrije hand. Zo houdt de natuurontwikkeling gelijke tred met de winning van grondstoffen voor de bouw. Het plan is ontwikkeld in overleg met het Naturschutzzentrum in Bienen, gericht op nieuwe natuur van hoge kwaliteit. Er zullen fietspaden en wandelroutes worden aangelegd die aansluiten op de bestaande, grensoverschrijdende fiets- en wandelpaden.

Grondstoffen en duurzaamheid

Van Nieuwpoort Sand und Kies kenmerkt zich door bijzonder, relatief wit, zand en grind dat maar op weinig plaatsen voor-komt. Door kleur en samenstelling is het zand en grind heel geschikt om toe te passen in zogeheten zichtbeton. Dat is beton dat niet meer wordt afgedekt door ander materiaal en dus zichtbaar blijft. Dat stelt hoge eisen aan kleur en zuiverheid. Door zijn mooie lichte kleur is het grind ook zeer geschikt om te worden toegepast in tuinen. De delfstoffen worden gewonnen en veredeld door een energiezuinige elektrisch aangedreven (dus schone!) zandinstallatie. Grondstoffen worden veelal in de regio per vrachtwagen afgezet, zodat de rijafstanden beperkt zijn.

Aandacht voor maatschappelijke meerwaarde

De gevarieerde, ruige ondergrond in combinatie met “werk in uitvoering” biedt de juiste omstandigheden voor een intensieve hardloopwedstrijd met obstakels, de Mud Masters Obstacle Run. Gedurende een aantal dagen is een deel van het terrein in gebruik door ruim 15.000 deel-nemers. De kwetsbare delen van het terrein met hoge natuurwaarden worden uiteraard ontzien bij het plan-nen van het parcours. Enkele keren per jaar wordt het terrein gebruikt voor de training van reddingshonden. In een waterpartij worden door de lokale brandweer/EHBO honden getraind om drenkelingen uit het water te halen. Door de natuurlijke ligging biedt dit realistische omstandigheden om goed te kunnen trainen. Wij werken hier graag aan mee.

Partijen

Contact opnemen

U kunt contact opnemen met ons voor meer informatie over het project of om een idee aan te dragen. In verband met het corona virus zijn bezoeken aan de locaties helaas niet mogelijk. Wij zullen het bekend maken zodra bezoeken en rondleidingen weer mogelijk zijn.