Kampergeul

Kampergeul B.V. is de werkmaatschappij die samen met andere partijen vanaf 2006 de plannen in het Maasdal tussen Well en Aijen heeft ontwikkeld. In eerste instantie heeft Kampergeul in 2006 een overeenkomst gesloten met Rijkswaterstaat De Maaswerken over de aanleg van de Hoogwatergeul Well-Aijen. Deze geul wordt aangelegd als onderdeel van het Tracébesluit Zandmaas/Maasroute. Daarin zijn maatregelen opgenomen om het beschermingsniveau tegen overstromingen van de Maas te verhogen.

Maaspark Well

Vervolgens is op initiatief van de gemeente Bergen het plangebied uitgebreid en verder ontwikkeld. Uitbreiding van het recreatieve vaarwater was daarbij een van de ambities. De gemeente wil met dit integrale plan de recreatieve mogelijkheden van het gebied uitbreiden en versterken. Het deelplan dat door Kampergeul wordt uitgevoerd is onderdeel van dit integrale plan ‘Maaspark Well’.

Zand en grindwinning

Kampergeul B.V. is een bedrijf dat haar bestaansrecht ontleent aan de opbrengsten uit de winning van zand en grind. Bij de aanleg van de hoogwatergeul en het recreatieve vaarwater wordt zand en grind gewonnen. Kampergeul is in maart 2013 begonnen met de uitvoering van de Hoogwatergeul Well-Aijen.

Project details

Looptijd

Vanaf 2013 tot 2028

Status

In ontwikkeling

Ligging project

Tussen Well en Aijen

Projectleider

Koen van Aanholt

Plan

De gemeente Bergen heeft al sinds het begin van de jaren 90 hogere ambities voor het gebied tussen Well en Aijen en tussen de Maas en de N271. De aanleg van de Hoogwatergeul Well-Aijen biedt de gemeente een unieke kans om deze ambities in een groter gebied te realiseren. Samen met o.a. Kampergeul, de Provincie Limburg, Rijkswaterstaat, omwonenden, belangengroepen en plaatselijke ondernemers is gewerkt aan een integraal plan voor het Maasdal en het aangrenzende Leukermeer. Daaruit is de ‘Gebiedsontwikkeling Maaspark Well’ ontstaan.
Het plan ambieert op hoofdlijnen:
– Extra hoogwaterbescherming boven op de doelstelling van de hoogwatergeul;
– Realisatie van een aantrekkelijke waterplas ten behoeve van de watersport;
– Versterking van de recreatieve mogelijkheden rondom het Leukermeer;
– Ontwikkeling van meer natuur.

Onze partners

De uitvoering

De Kaliwaal 41, onze zandklasseerinstallatie produceert en levert op een duurzame wijze bouwgrondstoffen voor de Nederlandse- en Belgische markt. Dit leidt, nu en in de toekomst, tot meer zekerheid in de beschikbaarheid van zand en grind. Tevens wordt er een belangrijke bijdrage geleverd in de verduurzaming van beton, betonmortel, asfalt en betonproducten, zoals vloeren, wanden, bruggen en trottoirtegels. Bij onze zand- en grindwinning staat ook maatschappelijke meerwaarde centraal. In samenhang met delfstoffenproductie worden nieuwe natuur, recreatiemogelijkheden en hoogwaterveiligheid gecreëerd, dit door de rivier meer ruimte te geven. De grondstoffen worden per schip vervoerd.

Contact opnemen

U kunt contact opnemen met ons voor meer informatie over het project of om een idee aan te dragen. In verband met het corona virus zijn bezoeken aan de locaties helaas niet mogelijk. Wij zullen het bekend maken zodra bezoeken en rondleidingen weer mogelijk zijn.