Publicatie definitieve Ontgrondingsvergunning en Bestemmingsplan project Lobberdense Waard

Ontgrondingsvergunning

Begin dit jaar heeft Gedeputeerde Staten van Gelderland ingestemd met de ontgrondingsvergunning voor het project Lobberdense Waard. De gemeente Rijnwaarden heeft eind vorig jaar haar goedkeuring op het bestemmingsplan gegeven. Vanaf 22 januari 2015 liggen de definitieve Ontgrondingsvergunning en het Bestemmingsplan Buitengebied Lobberdense Waard 2011 dan ook ter inzage, gedurende 6 weken.

Een belangrijke mijlpaal voor het project. In 2015 is de start van de uitvoering voorzien, waaronder het ontgraven van de klei. De zandwinning in het gebied start later.