consortium Grensmaas wint prestigieuze prijs

Het project Grensmaas heeft de nationale prijs ‘het Zonnetje’ in de wacht gesleept als lichtend voorbeeld voor alle hoogwaterprojecten in Nederland.
De prijs is uitgereikt voor de bijzondere wijze waarop het de inwoners met intensieve burgerparticipatie heeft betrokken en aan de hand heeft meegenomen tijdens de uitvoering van het project tussen Maastricht en Roosteren. Het consortium heeft ook voor het onderscheid gezorgd door de brede coalitievorming met alle overige lokale, provinciale en landelijke partners.
Deltacommissaris Peter Glas maakte donderdagmiddag 12 november tijdens het nationale Deltacongres bekend dat Consortium Grensmaas de prijs heeft gewonnen. Tijdens het jaarlijkse congres bespreken enkele duizenden vertegenwoordigers van de overheid en het bedrijfsleven de actuele ontwikkelingen rond de waterveiligheid en de droogteproblematiek in Nederland. Consortium Grensmaas is uiteraard reuze trots op deze onderscheiding, waarvoor zij echter toch vooral ook de inwoners van Zuid-Limburg, partners van de gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat willen bedanken.

Van Nieuwpoort is trotse partner van dit mooie project.