Grensmaas ontvangt UEPG prijs

Het project Grensmaas is in de prijzen gevallen. De UEPG, de Europese branchevereniging voor zand- en grindproducenten, heeft het project Grensmaas een prijs overhandigd voor zijn economische bijdrage en de toegevoegde waarde voor de omgeving. Het project is het grootste rivierproject in uitvoering in Nederland en zorgt voor rivierverruiming, het ophogen van dijken, verlaging van oevers en het creëren van nieuwe natuur en extensieve recreatie. Door deze werkzaamheden wordt de kans op overstromingen, zoals jaren geleden in Zuid-Limburg, aanzienlijk verkleind. Het Consortium Grensmaas bestaat uit grindproducenten, aannemers en Natuurmonumenten. Wij feliciteren alle betrokken partijen, waaronder Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen, met deze mooie erkenning die ze tijdens de UEPG Sustainable Award 2019 hebben gekregen.