Ganzen spotten

5.000 ganzen

Op zondagmorgen 5 februari 2017 kon in alle vroegte ganzen worden gespot op de Bijlandse Plas. Zo’n 5.000 ganzen overnachten op de plas in de winterperiode. Het zijn veelal kolganzen uit Siberië die naar Nederland trekken om te overwinteren. Nederland herbergt zo’n 80% van de internationale populatie. Bij zonsopgang vliegen de ganzen allemaal tegelijk op en strijken vervolgens weer neer op nabij gelegen binnendijkse graslanden. Dit is een spectaculaire gewaarwording. Stichting Recreatie en Toerisme Rijnwaarden organiseerde deze excursie voor belangstellenden onder leiding van Gerard Tittse van IVN Liemers (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid).

Belangrijke bijdrage

Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen werkt al jaren aan de voorbereiding van de projecten Bijlandse Waard/Bijlandse Plas. Doelen zijn het verbeteren van de doorstroming van de Rijn bij hoogwater en het realiseren van nieuwe natuur door omzetten van landbouwgronden in ooibos, schraal grasland en ondiep water. Door middel van zand- en grindwinning kunnen deze doelen worden gerealiseerd. Hiermee levert Van Nieuwpoort een belangrijke bijdrage aan verdere natuurontwikkeling van de Bijlandse Plas en omgeving en creëert daarmee een nog “veiliger thuishaven” voor de internationale ganzenpopulatie om de winter goed door te kunnen komen.