Bijlandse Waard

Interview met Ton Bouma

Aandacht in de nieuwsbrief van Staatsbosbeheer over het project Bijlandse Waard, als onderdeel van de Rijnwaardense Uiterwaarden. Met een interview van Ton Bouma van Steenfabriek De Bylandt (projectpartner van Van Nieuwpoort) wordt een goed beeld geschetst over wat er in de Bijlandse Waard wordt gecreëerd door grondstofwinning. Onderdeel van de uiterwaardenontwikkeling is ook de Lobberdense Waard. Daar werkt Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen samen met drie andere bedrijven. Hier wordt net als in de Bijlandse Waard hoogwaterveiligheid, natuurontwikkeling en recreatie gerealiseerd door middel van zand- en grindwinning. In dit artikel staat een mooi overzicht van het gebied en de verschillende projecten.