Bevers verhuisd

In verband met de voorbereiding van het project Bijlandse Waard zijn recent twee bevers verhuisd onder begeleiding van een ecoloog van bureau Waardenburg en met hulp van lokale loonwerker Peters. De bevers hadden zich namelijk precies midden in de beoogde hoogwater stroombaan gehuisvest in een burcht tussen de maisakkers. Van Nieuwpoort realiseert op deze plek de komende jaren ruimte voor de rivier, door het maaiveld te verlagen en obstakels weg te nemen. Dit in combinatie met het herontwikkelen van het landbouwgebied met maar liefst 38 hectare nieuwe riviernatuur en zand- en grindwinning. Handmatig is de burcht stam voor stam ontmanteld, volgens het ecologisch werkprotocol en Wnb-ontheffing. Tijdens de werkzaamheden zijn de bevers rustig weggezwommen naar het omliggende bos, waar inmiddels door de twee bevers wordt gewerkt aan een nieuwe burcht. Restanten van de oude burcht zijn weggehaald en de oevers verflauwd, zodat er geen nieuwe burcht zal verschijnen. Van Nieuwpoort start eind 2021 met de werkzaamheden ter plaatse ten behoeve van ontgronding en herinrichting. In de Rijnwaardense Uiterwaarden ontstaat er in 2027 in totaal zo’n 500 hectare aaneengesloten riviernatuur met veel wilgenbos, waarvan de Bijlandse Waard onderdeel uitmaakt.