Belfeld

Deze groeve is gelegen in het hoogterras van de Maas tegen de Duitse grens ten zuiden van Venlo. De groeve is de schakel tussen de voormalige groeve Maalbeek aan de zuidzijde en de noordelijk gelegen groeves Tegelen en Holtmühle. De groeves in het hoogterras zijn in het verleden ontwikkeld voor de winning van de Tegelenklei. Deze klei wordt verwerkt tot dakpannen in een lokale dakpannenfabriek van Wienerberger. Naast de winning van klei wordt ook zand en in beperkte mate grind gewonnen.

Tweede steilrand

Met de realisatie van de groeve Belfeld wordt aan de oostkant van de groeve een tweede steilrand in het hoogterras aangelegd. Deze steilrand kan gaan fungeren als broedplaats voor oeverzwaluwen en zelfs de ijsvogel. De oeverzwaluwen zijn nu al jaarlijkse bezoekers van deze groeve. Aan de westkant van de groeve wordt een steile Oehoewand met speciale verblijfplaatsen gerealiseerd.

Waterpartij

In het tussenliggende gebied wordt voor de oplevering van de groeve een variëteit aan inheemse loofbomen en struiken aangeplant waarbij aan de voet van de oostelijke steilrand een langgerekte waterpartij komt. Deze waterpartij wordt gevoed door oppervlaktewater afkomstig uit het noordelijk gelegen gebied Tegelen en afstromend grondwater uit het oostelijk gelegen hoogterras. En watert af naar de waterpartijen in Maalbeek. Door de realisatie van de groeve Belfeld wordt een impuls gegeven aan de biodiversiteit in het gebied. Het gebied was voor aanvang van de delfstoffenwinning een productiebos met grove den voor voormalige staatsmijnen. Naast het realiseren van nieuwe natuur in de groeve is ter compensatie voor de aanleg van de groeve buiten het hoogterras 14 ha extra natuur gerealiseerd.

Contact opnemen

Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte kunt u ons bereiken via +31(0)182 597 444. Ons kantoor is gevestigd in Wessem.