Biodiversiteit in de Lobberdense Waard

De Lobberdense Waard, gelegen in de uiterwaarden ten zuiden van Pannerden zal de komende jaren enorm veranderen. Het project wordt ontwikkeld in het kader van natuurontwikkeling, hoogwaterbescherming en extensieve recreatie en is mogelijk door de grondstoffenwinning.

In 2006 is het beheergebied gestopt met landbouw om ruimte te maken voor de natuur. En de natuur ontwikkelt zich volop. Grote grazers hebben het gebied betreden en mede vorm gegeven. Hierdoor zijn er glooiende overgangen ontstaan in het gebied van kruidenrijk grasland, via een mantel-zoom vegetatie naar wilgenooibos. Planten zoals de vlier, meidoorn en kornoelje zijn vanzelf gaan groeien en steeds meer soorten kruiden en bestuivers voelen zich hier thuis. De pinkerstbloem groeit in grote aantallen en heeft zich aan de afspraak gehouden rondom Pinksteren in bloei te staan.

Het gebied is vrij toegankelijk voor bezoekers, via de ingang aan de Rijndijk in Pannerden. Het is aan te raden laarzen of stevige wandelschoenen aan te trekken.