Biodiversiteit en bouwgrondstoffen gaan hand in hand

Biodiversiteit en bouwgrondstoffen gaan hand in hand in onze gebieden. Zo ook bij onze locatie in Weeze (Van Nieuwpoort Sand und Kies). Het afwisselende, ecologische landschap wat ontstaan is door de duurzame zand-en grindwinning biedt ruimte voor interessante leefgebieden. Er wonen veel bijzondere dier- en plantensoorten. Het project GiBBs onderzoekt deze flora en fauna, hoe bedrijven ermee omgaan en welke monitor methodes handig zijn om de biodiversiteit te registreren. Met als doel om biodiversiteit verder aan te moedigen en standaard onderdeel te maken van projecten.

Project GiBBs

Bij het project GiBBs zijn de wetenschap, het bedrijfsleven, branche-en natuurbeschermingsorganisaties en overheden betrokken. De monitoring wordt gedaan door vrijwilligers van de betrokken universiteiten. Zij gaan het veld in en bekijken met behulp van ecologische indicatoren hoeveel vogels, amfibieën, vlinders, insecten en libellen er aanwezig zijn in het landschap van Weeze. Naturschutzbund Deutschland (NABU) ondersteunt de monitoring en houdt toezicht. De onderzoeksopzet en betrokken partijen zijn te vinden in bijgaande flyer.

De eerste resultaten van het onderzoek laten zien dat er bij het gebied in Weeze al vrij snel na de start van activiteiten natuurlijke ontwikkelingen zijn ontstaan. Verschillende onderzoeksmethoden laten zien hoe de ontwikkeling ieder jaar is gegaan en zich verder zal doorontwikkelen. Vanaf het begin wordt er samengewerkt met de natuur zodat er allerlei kansen ontstaan voor vogels, amfibieën en planten. Daarom vindt Van Nieuwpoort Sand und Kies het belangrijk om de aanwezige flora en fauna te inventariseren. Zo wordt duidelijk hoe de natuur zich verder ontwikkelt en de ruimte krijgt om dit te blijven doen. Samen met natuurorganisaties, industrie en overheden wordt er een roadmap ontwikkeld zodat er een duidelijke handleiding is voor de nauwe samenwerking tussen natuur, dier en mens.