Steile wand constructies in EPS

Oosterbeek EPS voert, in samenwerking met Infradelft, een concept voor het realiseren van steile wand constructies

Oosterbeek EPS heeft de kennis en kunde in huis om in gww-projecten met een hoge tijdsdruk besparingen te realiseren in de kosten en doorlooptijd van het project. In plaats van de traditionele manier met heipalen en keerwanden of gewapende grond kan nu ook een steile wand constructie opgebouwd worden met EPS om de constructielast te dragen.

In samenwerking met Infradelft hebben twee belangrijke spelers de krachten gebundeld. Dit concept resulteert in forse kostenbesparingen en steile wandconstructies worden makkelijker uitvoerbaar, met duurzaam gerecycled EPS. Het concept heeft een octrooi en is exclusief verkrijgbaar bij Oosterbeek EPS.

Hoe het werkt in detail werkt komen we u graag uitleggen in een persoonlijk gesprek.

Over Infradelft
InfraDelft is het onafhankelijke civieltechnische ingenieursbureau met een gevestigde reputatie op het gebied van complexe wegbouwkundige en geotechnische adviezen. Zo is InfraDelft de Nederlandse koploper in lichtgewicht (spoor)wegconstructies voor zettinggevoelige gebieden. Er is een pioniersrol vervuld en meer dan 20 jaar ervaring opgedaan met de problemen van extreem slappe ondergrond. Meer informatie vindt u op www.infradelft.nl