ISO 14001

De bedrijven binnen de Van Nieuwpoort Groep vinden de meerwaarde door samen te werken in projecten en daarmee een voor de klant op maat pakket voor de bouw te leveren; bouwgrondstoffen, betonmortel, betonproducten en unieke bouwconcepten. In onze werkwijze is het reduceren van de impact die ons bedrijfsproces op het milieu heeft een belangrijk uitgangspunt. Met dit assortiment en deze werkwijze bieden we als organisatie een meerwaarde, een PLUS. Zeker ook voor duurzame bouw.

Onze inspanningen in een verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering gaan verder dan alleen te kijken naar CO2 en energie. We hebben de overstap gemaakt naar een breed milieumanagement programma en deze is extern getoetst. In 2012 is de Van Nieuwpoort Groep daarom begonnen de gehele organisatie en de gehele productenlijn aan te scherpen aan de eisen van de ISO 14001 norm. Het bijzondere van dit traject is dat we als Van Nieuwpoort Groep ervoor gekozen hebben de door ons zelf gestelde doelen ten aanzien van CO2 reductie in het ISO 14001 systeem te integreren. Steeds vaker wordt vanuit de klant de vraag gesteld of onze producten (van zand en grind tot beton- of EPS producten) zijn voorzien van het ISO 14001 certificaat.

De constante verbeteringcyclus die bij een dergelijk certificaat benodigd is ziet de Van Nieuwpoort Betonmortel als uitdaging om haar steen bij te dragen aan een verdere verduurzaming van de bouw.