De oplossing tegen scheurvorming in betonvloeren = PLUS vloerenbeton

Wat is PLUS vloerenbeton

PLUS vloerenbeton is een attestbeton waarbij het bindmiddel uit drie componenten bestaat: een portlandcement, een hoogovencement of gemalen gegranuleerde hoogovenslak en poederkoolvliegas. Deze drie componenten (klinker, slak en vliegas) vormen in de juiste verhoudingen een ideale mix voor monolithisch af te werken betonvloeren.

Voordelen van PLUS vloerenbeton:

 – Vloerenbeton is minder scheurgevoelig dan regulier beton op basis van uitsluitend cement.
 – Vloerenbeton kan sneller worden afgewerkt dan beton op basis van hoogovencement.
 – Vloerenbeton wordt aangepast aan de wensen en de stortomstandigheden.
 – Vloerenbeton wordt geleverd onder KOMO-certificaat met een bindmiddel op basis van een KOMO-attest
 – Vloerenbeton kan worden geleverd in de consistentieklassen S2 t/m F6 en in de sterkteklassen C20/25 t/m C30/37.