Beton ook leverbaar bij winterse omstandigheden

In de winter gaan wij ver om de klant van dienst te zijn, waar het gaat om service en leverbetrouwbaarheid. Wij hebben daarvoor geïnvesteerd in voorzieningen om tijdens de winter vorstvrij en verwarmde betonspecie te kunnen leveren.

Extra maatregelen

Beton storten onder winterse omstandigheden vraagt extra aandacht van u als klant in de uitvoering, maar ook van ons als leverancier. Vanaf weerfase 4 schrijft de NEN 6722 “Voorschriften beton – uitvoering” voor, dat u slechts betonmortel mag verwerken dat een temperatuur van minimaal 10° Celsius heeft. Raadpleeg hiervoor NEN 6722, art. 12.5.

Er vindt nagenoeg geen verharding plaats onder 4° Celsius, ook niet met CEM I 52,5 cement. Jong beton met een druksterkte onder 5 N/mm2 is kwetsbaar voor vorstschade en moet daartegen beschermd worden door middel van voorverwarming, afdekken en/of isoleren.

Van Nieuwpoort kan als leverancier de nodige maatregelen treffen om de betonspecie onder de juiste condities bij u op de bouwplaats af te leveren. Bij winterse omstandigheden dienen nadrukkelijk (isolatie)maatregelen genomen te worden om tot een goed resultaat te komen. Tijdens alle weerfasen neemt Van Nieuwpoort Betonmortel de nodige maatregelen om vorstvrij of verwarmd te kunnen produceren. Denk hierbij aan het verwijderen van ijskluiten uit ons toeslagmateriaal en het verwarmen van aanmaakwater.

Veiligheid

Er zijn situaties denkbaar waarin het onverantwoord is in het kader van veiligheid, om beton te leveren. Denk bij deze overmachtsituaties aan hevige sneeuwval of ijzel. Tijdens langdurige vorstperioden kan Van Nieuwpoort Betonmortel worden geconfronteerd met stagnatie in de aanvoer van grondstoffen, door het stilvallen van winwerktuigen en scheepvaart. In dit soort situaties rekenen wij op uw begrip.