Over Prefab Beton

Sneller verduurzamen met vervangende nieuwbouw

Het Nederlands Verbond Toelevering Bouw heeft vandaag het eerste exemplaar van een brochure over snelle vervangende nieuwbouw overhandigd aan Jeroen Pepers, algemeen directeur van Aedes, de vereniging van woningcorporaties in Nederland.

In de brochure worden uiteenlopende voorbeelden gegeven van deze nieuwe en snelle manier van bouwen, waarbij oude gedateerde huizen in korte tijd worden vervangen door nieuwe, comfortabele en energiezuinige woningen. Bewoners, corporatiedirecteuren, wethouders en omwonenden komen in de brochure aan het woord en vertellen over hun ervaringen met snelle vervangende nieuwbouw.

Voordelen korte bouwtijd

Een korte bouwtijd levert tal van voordelen op: minder overlast voor omwonenden, betere arbeidsomstandigheden, een hogere bouwkwaliteit, minder afval en natuurlijk lagere kosten. Bij traditionele sloop-nieuwbouw is tijdelijke huisvesting vaak de grootste kostenpost.

Vervangende nieuwbouw kan samen met duurzame renovatie zorgen voor een versnelling van de verduurzaming van Nederland. Het vervangen van oude energieonzuinige huizen past daarom ook hoog op de nationale Bouwagenda die op 28 maart wordt gepresenteerd.

Bewoner betrokken bij proces

Vanzelfsprekend is de bewoner, de klant, het startpunt bij snelle vervangende nieuwbouw. Hij/zij wordt actief betrokken bij ontwerp en uitvoering van de woning zodat deze aansluit op zijn of haar wensen. De woning wordt voor een groot deel geprefabriceerd in de fabriek en op de afgesproken tijd en plaats geassembleerd. Door slim te organiseren en te plannen kunnen bewoners in de eigen vertrouwde wijk blijven wonen.

Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw zijn honderdduizenden woningen aan vervanging toe. Woningcorporaties hebben te maken met een sterk verouderende woningvoorraad. Een toenemend aantal woningen voldoet niet meer aan de moderne eisen m.b.t. veiligheid, duurzaamheid en wooncomfort. De markt vraagt om andere woningen, denk aan kleinere betaalbare woningen voor jongeren en eenpersoonshuishoudens of aan levensloopbestendige woningen voor senioren. Monumentale of bijzondere gebouwen worden natuurlijk opgeknapt en gerenoveerd. Veel woonwijken van na de Tweede Wereldoorlog zijn door hun monotone opbouw onaantrekkelijk en onveilig geworden en aan vernieuwing toe. Ook om deze redenen is opschaling van vervangende nieuwbouw wenselijk.

Opknappen en verduurzamen

De Nederlandse bouwindustrie zet zich graag in om Nederland in een hogere versnelling op te knappen en te verduurzamen. Het is onze ambitie om vervangende nieuwbouw verder op te schalen om zo bij te dragen aan een aantrekkelijke en duurzame leefomgeving. Uw oude huis binnen zes weken inruilen voor een nieuwe? Het kán!

U kunt een digitale versie van de brochure inzien op de website over vervangende nieuwbouw. http://www.vervangendenieuwbouw.nl/publicatie-brochure

Op deze website kunt u ook andere voorbeelden van snelle vervangende nieuwbouw vinden, evenals een onderzoekrapportage van TNO naar het potentieel van opschaling van vervangende nieuwbouw om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het NVTB, de vertegenwoordiger van de Nederlandse bouwindustrie.