Zoetwater levering tijdens droogte

Het mooie weer van afgelopen periode was heerlijk, maar zorgde ook voor aanhoudende droogte. Een groot risico voor boeren en hun gewassen. Afgelopen week hebben we een schip met zoetwater geleverd aan proefboerderij de Rusthoeve in Zeeland. Zij gebruikten dit zoete water voor het sproeien van hun gewassen en hopen hiermee hun oogst te redden. De regen van nu is heel welkom, maar nog niet voldoende. Wanneer de droogte aanhoudt kan dit transport in de toekomst vaker voorkomen.