VVA Carrieredag

Op vrijdag 13 oktober jl. presenteerde Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen zich op de VVA Carrièredag in Velp. Studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein en Helicon MBO konden zich oriënteren op hun toekomst en in contact komen met bedrijven en organisaties uit het werkveld. Dit jaar was het thema: Circular Economy. Projectleiders Koen van Aanholt en Toine Godderij van Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen waren aanwezig om te vertellen over hoe zand- en grindwinning aansluit op het onderwijs op de hogeschool. Om inkijk te geven in de wereld van projectontwikkeling en met welke disciplines je te maken krijgt, konden studenten zich inschrijven voor een excursie. Zo zien ze in de praktijk hoe grondstofwinning en maatschappelijke doelen als waterveiligheid en natuur- en recreatie-ontwikkeling samen gaan. Meer over de verbinding tussen onderwijs en praktijk is te lezen in het interview met Koen van Aanholt in VVA magazine.