Schonere motoren binnenvaartschepen

Twee relatieschippers van Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen vervoeren op zeer duurzame wijze zand en grind in de regio Rotterdam. In het uitlaatsysteem van de motoren van de Elionie en de Diantho is hiervoor een Selective Catalytic Reduction (SCR) katalysator ingebouwd en is de brandstoftoevoer van de motoren van beide schepen geoptimaliseerd. Emissiemetingen laten zien dat dit naast minder CO2 en roet uitstoot vooral een enorme vermindering van de NOx emissie oplevert. Hierdoor leveren we een bijdrage aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in en om de Rotterdamse haven.

De binnenvaart staat bekend als een van de meest duurzame manieren van transport. Nieuwe technologieën bieden nog meer kansen om te verduurzamen. Door gebruik te maken van de subsidieregeling milieumaatregelen Zuid-Holland konden de eigenaren van de Eilionie en de Diantho de toepassing van deze technologieën realiseren. De gemeente Rotterdam, de stadsregio Rotterdam en de provincie Zuid-Holland willen met name de NOx uitstoot door de scheepvaart in het havengebied beperken. Belangrijk omdat ongeveer een kwart van de NOx-concentratie en circa 13% van de fijnstofconcentratie in het Rotterdamse havengebied afkomstig is van deze scheepvaart.

Het inbouwen van de katalysator en het uitvoeren van de maatregelen om brandstof te besparen heeft plaatsgevonden bij de motorleverancier van de schippers in Hendrik Ido Ambacht. Niet zonder resultaat zo blijkt uit de emissiemetingen die zijn uitgevoerd. Bij de Elionie wordt een NOx reductie van 85% en bij de Diantho zelfs van 89% procent gerealiseerd.