Van Nieuwpoort Groep verduurzaamt verder

Het verduurzamen van de keten is voor van Nieuwpoort een heel belangrijke doelstelling. Daarom blijven wij binnen al onze bedrijfsactiviteiten stappen zetten om onze doelen te behalen. Wij zetten ons iedere dag in om onze prestaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en op milieugebied te verbeteren. Met als doel een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf.

Een van de projecten waarmee we voortdurend bezig zijn is het kijken naar schonere energiebronnen. Zo hebben wij een aantal jaar geleden een uitgebreide inventarisatie gemaakt van zonne-energie voor al onze productielocaties. Helaas is het niet op alle locaties mogelijk om zonnepanelen te plaatsen die energie opwekken. Daarom hebben wij geïnvesteerd in andere duurzame en energiebesparende maatregelen.

In onze productielocatie in Kampen, waar we betonnen vloeren maken, gebruiken wij voor het uitharden  van onze vloeren geen gas meer, maar maken we sinds 2012 al gebruik van warmte die we verkrijgen van de zonne- collectoren op ons dak. De warmte wordt vervoerd naar warmtepompen in onze droogkamer en het teveel aan warmte wordt via heipalen in de grond afgevoerd en opgeslagen. Dit kunnen we later weer ophalen en gebruiken. Voor het vervoer van de warmte van het dak naar de warmtepompen is echter wel elektriciteit nodig. En we zijn blij dat we hiervoor gebruik maken van elektriciteit die is opgewerkt uit duurzame energiebronnen; groene stroom van Hollandse Windenergie.

Voor de jaren 2022, 2023 en 2024 maken wij gegarandeerd gebruik van groene stroom. Groene stroom wordt op verschillende manieren opgewekt, zoals met zonnecollectoren, windmolens of waterkracht centrales. Van Nieuwpoort heeft voor deze jaren Garanties van Oorsprong gekocht van Certiq, de instantie die certificaten uitgeeft voor duurzaam opgewekte elektriciteit, gegarandeerde Nederlandse windenergie

Door deze GVO’s weten wij zeker dat de elektriciteit die wij gedurende deze jaren gebruiken, afkomstig is uit duurzame energiebronnen. Groen is dus echt groen. Hiermee hebben we vanaf 2022 de gehele CO2- footprint van Van Nieuwpoort Prefab Beton te Amsterdam en Kampen met 50% verlaagd. Voor Van Nieuwpoort EPS Products te Goor bedraagt deze reductie zelfs 2/3- deel. We zijn blij als organisatie een bijdrage te kunnen leveren aan de energietransitie naar volledig groene stroom en mee te helpen bouwen aan een duurzame toekomst.

Van Nieuwpoort, fundament voor de bouw én voor de toekomst.