Achtergrond bij rekenregels voor de bestaande bouw

Aanvullend onderzoek

Naar aanleiding van de gedeeltelijke instorting van de parkeergarage in Eindhoven, is er aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de toedracht hiervan. Uit dit onderzoek is een rapportage opgesteld, waarin aanbevelingen worden gedaan voor bestaande gebouwen, waarvan de vloeren uitgevoerd zijn in breedplaatvloeren (of varianten hiervan). Deze informatie is door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikbaar gesteld en is terug te vinden in het rapport “Voorstellen voor en achtergronden bij rekenregels voor de beoordeling van bestaande bouw” d.d. 20 mei 2019 van Adviesbureau ir. J.G. Hageman B.V., zie website van Betonhuis.

Stappenplan

Om het voor gebouweigenaren mogelijk te maken hun gebouwen te beoordelen en vast te stellen of deze wel voldoende veilig zijn, is bepaalde informatie benodigd. Als volgens het stappenplan “Stappenplan beoordeling bestaande gebouwen met breedplaatvloeren” de stappen 1 en 2 zijn doorlopen en, door een constructeur, bij stap 3 is vastgesteld dat er sprake is van een positief moment (veroorzaakt door de primaire krachtsafdracht) ter plaatse van een naad tussen twee breedplaat elementen dient het stappenplan verder doorlopen te worden.

Breedplaatvloeren

Voor de gewapende (niet voorgespannen) breedplaatvloeren van Betonson Prefab geldt, dat deze zijn vervaardigd uit wel opgeruwd, mechanisch verdicht beton, met de verdeelwapening (van onderaf gezien) in de eerste laag. Voor de overige eigenschappen verwijzen wij graag naar onze productinformatie. De wapening welke is toegepast om deze momenten ter plaatse van de naden op te kunnen nemen vindt u op onze tekeningen van de bijlegwapening. Onze archieven reiken echter niet verder dan 10 jaar terug vanaf heden. Wanneer u zelf niet in het bezit bent van tekeningen en berekeningen, raden wij u aan om hiervoor de gemeente, de hoofdconstructeur en/of de aannemer van uw gebouw te benaderen.