Over Prefab Beton

Nieuwe ontwerpaanbevelingen kanaalplaatvloeren

In 2009 en 2011 heeft de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN), op basis van de kennis van toen, geïnformeerd over de aanbevolen aanvullende maatregelen. Die aanbevelingen hadden vooral betrekking op beperking van de toplaag van de kanaalplaat. Op basis van de kennis van nu en het breed gedragen positieve oordeel van deskundigen, wordt een geactualiseerde aanbeveling voor nieuwbouw gepubliceerd waarin de beperking van de toplaag is genuanceerd. De eerdere aanbevelingen komen hiermee te vervallen.

Constructieve veiligheidsonderzoek

De constructieve veiligheid van kanaalplaatvloeren bij brand is de afgelopen jaren uitgebreid onderzocht door gerenommeerde deskundigen uit binnen- en buitenland. De bevindingen van deze studies zijn voorgelegd aan het Expertisecentrum Regelgeving Bouw. Een ERB-consortium heeft na bestudering van de relevante documenten geoordeeld dat “…mede in het licht van de Nederlandse regelgeving … het totaal aan proefresultaten, praktijkbranden, modelberekeningen en het trackrecord laten zien dat gegeven deze aanbevelingen met een voldoende mate van betrouwbaarheid de kans op disproportionele schade voldoende klein is”. Dit oordeel heeft betrekking op de toepassing van kanaalplaatvloeren in nieuwbouw. Een nadere beschouwing door gerenommeerde experts van de beschikbare informatie leidde tot de conclusie dat met deze aanbevolen maatregelen, het risico op slachtoffers of disproportionele schade bij brand aanvaardbaar klein is.