Lobberdense Waard als inspiratie voor Groene Groei Ivoorkust

Duurzame natuur als voorbeeld

Dinsdagochtend 7 februari is de Lobberdense Waard bezocht door een Ivoriaanse delegatie. Deze mensen waren de hele week in Nederland met betrekking tot The Initiative for Sustainable Landscapes (ISLA) onder leiding van IDH (een duurzaam handelsinitiatief). De Lobberdense Waard is uitgekozen om te bezoeken, omdat in dit projectgebied op een duurzame en verantwoorde manier nieuwe natuur wordt gerealiseerd, tezamen met hoogwaterveiligheid en recreatie, door middel van winning van zand en grind. Lobberdense Waard wordt als voorbeeld genoemd in het Natural Capital Akkoord Den Haag, dat door Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen is ondertekend. Met name de intensieve samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven is van groot belang in de Rijnwaardense Uiterwaarden en de Ivoriaanse delegatie van overheidsambtenaren wilde hier alles van horen. Onder aanvoering van Jos Bolk (Vereniging Streekbeheer Rijnstromen) is een wandeling door het gebied gemaakt en is verteld waar de Samenwerking Lobberdense Waard aan werkt. Aansluitend is met name over de rolverdeling tussen overheid en private partijen doorgepraat. Dat leverde de nodige inspiratie op voor de gasten om te betrekken op hun eigen situatie in Afrika.

Investeren in natuurlijk kapitaal

De problematiek in Ivoorkust van met name de verbouw van cacao was de aanleiding van het bezoek. Dit is de belangrijkste inkomstenbron van Ivoorkust en biedt direct aan 800.000 mensen werkgelegenheid. 80% van alle cacao wereldwijd komt uit Ivoorkust en dan met name de “Wider Taï Forest Area”. Op grote schaal wordt ontbost voor cacaoplantages. Van de 16 miljoen hectare bos is nog maar 2 miljoen hectare over. Overheid en internationale cacaobedrijven zijn zich inmiddels zeer goed bewust van de impact van de verbouw van cacao op natuur en landschap en zien in dat het niet verder kan op deze manier. De overheid heeft zich tot doel gesteld dat er in 2020 geen ontbossing meer plaatsvindt en dat in 2023 op aanzienlijke schaal weer opnieuw bebost wordt. Dit vraagt van zowel overheid als bedrijfsleven de nodige aanpassingen. Vertrouwen in elkaar dient te worden hersteld en partijen moeten bereid zijn om te willen investeren in duurzame verbouw van cacao in combinatie met herstel van natuur en landschap. Investeren in natuurlijk kapitaal dus. Voor Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen is dat heel vanzelfsprekend. De hoop is dat door de toelichting op de Lobberdense Waard en het geven van het goede voorbeeld een kleine bijdrage is geleverd aan een betere toekomst voor Ivoorkust.