Gebiedsontwikkeling in Duitsland

Zowel in Nederland als Duitsland werkt Van Nieuwpoort al decennia aan mooie projecten, waarbij enerzijds zand en grind wordt geproduceerd en vermarkt en anderzijds natuur wordt ontwikkeld, recreatiemogelijkheden ontstaan, ruimte aan rivieren wordt gegeven en wonen aan het water wordt gefaciliteerd. In Nederland worden nieuwe projecten en initiatieven alleen vergund wanneer er een aantoonbaar toegevoegde waarde wordt gerealiseerd voor de maatschappij. Delfstoffenwinning dient als motor of katalysator om een gewenste ontwikkeling op gang te brengen of realiseren, waarbij zand- en grindwinning dienend is aan andere doelen.

Gebietsentwicklung

In Duitsland ligt dat net iets anders en stuurt de rijksoverheid nog sterk op voldoende voorraad van bouwgrondstoffen voor de bouw- en infrasector, waarbij andere maatschappelijke doelen ondergeschikt zijn. Van Nieuwpoort Gebiedsontwikkeling en Van Nieuwpoort Sand und Kies die de Duitse Gebiedsontwikkeling vertegenwoordigt ontwikkelen beide vanuit de eigen overtuiging projecten met maatschappelijke meerwaarde, op dezelfde manier in Duitsland als in Nederland. Dit wordt standaard gedaan bij alle projecten want dit is onderdeel van de kernwaarden van Gebiedsontwikkeling.

Gebiedsontwikkeling zonder meerwaarde heeft naar mening van Van Nieuwpoort geen bestaansrecht en biedt onvoldoende basis voor een duurzame en toekomstbestendige maatschappij. Samen met de directe omgeving, belanghebbenden en overheden wordt gewerkt aan plannen met draagvlak. Zodat voldoende bouwgrondstoffen zijn gewaarborgd, maar ook lokale doelen en wensen worden gerealiseerd.