Onderdoorgang in Assen

Voor opdrachtgever ProRail bouwt de Combinatie Mobilis-Hegeman de onderdoorgang De Maten in Assen. Oosterbeek EPS levert EPS dat wordt toegepast voor breed opgezette taluds. De nieuwe verbinding koppelt straks het zuiden van Assen met het oostelijke gedeelte van de stad. Na het aanleggen van de onderdoorgang onder het spoor door zijn de Europaweg-Zuid en de Dennenweg met elkaar verbonden. Het project is gegund binnen de TunnelAlliantie in het kader van het gemeenteproject De FlorijnAs. Het project kenmerkt zich door het open ontwerp. Brede, groene taluds zorgen ervoor dat de onderdoorgang als ruimtelijk wordt ervaren.

De FlorijnAs
De aanleg van onderdoorgang De Maten is één van de laatste onderdelen van de FlorijnAs. Doel van dit programma is allereerst de bereikbaarheid in Assen verbeteren. Na het herinrichten van de infrastructuur zal begonnen worden met de gebiedsontwikkeling.