Eerste toepassing geopolymeerbeton in Nederland

Voor de nieuwe melkpoederfabriek van Vreugdenhil Dairy Foods in Gorinchem wordt voor het eerst in Nederland op grote schaal geopolymeerbeton (PLUS zuurbestendig beton) toegepast. In totaal wordt een kleine 400 m3 geopolymeerbeton van Van Nieuwpoort Betonmortel toegepast in betonvloeren voor losplaatsen voor melk.

Melk dat bij de losplaatsen wordt gemorst verzuurt en op langere termijn blijkt melkzuur, zeker in combinatie met vrachtverkeer, zeer agressief voor regulier beton. Zelfs beton op basis van hoogovencement in milieuklasse XA3 wordt binnen enkele jaren sterk aangetast.  Ook diverse alternatieven, waaronder overlagen met asfalt, bleken onvoldoende bestand. Daarom heeft Vreugdenhil nu in overleg met Bouwbedrijf De Vries en Verburg gekozen voor geopolymeerbeton, dat bekend staat om zijn hoge weerstand tegen zuren.

Het geopolymeerbeton bevat net als regulier beton zand en grind, maar het bevat geen cement. Het bindmiddel bestaat uitsluitend uit slak met een door Van Nieuwpoort geoptimaliseerde mix van activatoren. Daarnaast worden speciale hulpstoffen toegepast omdat de verwerkingstijd en consistentie niet gestuurd kunnen worden met de gebruikelijke betonhulpstoffen.

Doordat het geopolymeerbeton geen cement bevat wijken de eigenschappen aanzienlijk af van die van regulier beton. De eigenschappen waarmee de constructeur rekent, zoals krimp, wijken af, maar ook de weerstand tegen diverse aantastingsmechanismen wijkt sterk af van  regulier beton. Zo is de weerstand van geopolymeerbeton tegen chloriden en sulfaten fors hoger dan van regulier beton. Daarnaast is dus de weerstand tegen zuren fors beter dan die van regulier beton. Verwacht mag worden dat de vloeren minstens tweemaal zo lang, mogelijk tot viermaal zo lang, mee gaan als een reguliere betonvloer.

Van Nieuwpoort begon in 2010 met een uitvoerig onderzoeksprogramma naar geopolymeer beton; de eerste proefstorts vonden reeds drie jaar geleden plaats. Op basis van de daarmee opgedane kennis en ervaring kan nu relatief eenvoudig op grote schaal geopolymeerbeton worden gestort. Voorafgaande aan de stort van de eerste grote betonvloer is met het vloerenbedrijf Mels Renes nog wel specifiek gekeken naar het monolitisch afwerken van dit type beton. Ook dat blijkt goed uitvoerbaar, waarbij het tijdstip waarop met afwerken kan worden begonnen goed gestuurd kan worden en ook bij lage temperaturen beperkt kan worden tot minder dan 6 uur.

Het verwerken van dit type beton vraagt wel extra aandacht. Het gedraagt zich duidelijk anders dan reguliere betonspecie en vanwege de hoge pH van de specie zijn er wat extra voorzorgsmaatregelen nodig. Het zuurbestendige beton is wel zodanig geoptimaliseerd dat de specie probleemloos met bestaande middelen kan worden verpompt en verwerkt.