Zeldzame Oehoes geboren in zandgroeve

In een zandgroeve van Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen zijn opnieuw twee Oehoes geboren. Het ouderlijk paar van een van de grootste uilenfamilies ter wereld, bezocht voor het tweede jaar onze installatie die nog volop in bedrijf is. Oehoes zijn vrij zeldzaam en broeden alleen op plekken waar ze ruimte en rust genieten. De geboorte sterkt de Van Nieuwpoort Groep in haar overtuiging dat zorg voor de natuur prima samengaat met zakelijk succesvol ondernemen.

Oehoes broeden vele jaren achtereen in hetzelfde gebied. Na het eerste broedsucces zijn in het gebied broedkasten neergezet om de familie het volgende jaar op een geschiktere plek te laten broeden. In samenwerking met de plaatselijke natuurbeschermingsorganisatie zijn hiervoor de juiste locaties op het terrein van ca. 165 ha uitgezocht. Tot onze verbazing gaf het ouderlijk paar opnieuw de voorkeur aan onze installatie als broedplek.

De omvorming naar natuur in onze groeve is tot groot genoegen van de lokale natuurbescherming tot stand gekomen. Een verscheidenheid aan planten- en diersoorten ontwikkelen zich goed omdat in het gebied afwisseling is gecreëerd zoals nat en droog, steil en flauw. Door het grazen van de aanwezige koeien wordt de openheid behouden. Er zijn wandel- en fietspaden aangelegd en uitzichtpunten gecreëerd. Enkele jaren geleden werd het eerste deel opengesteld. Andere delen zijn nog volop in gebruik voor zandwinning. Een combinatie die goed samengaat zo blijkt uit het broedsucces van de Oehoe.