VVA Carrieredag 2018

Carrièredag in Velp

Ook in 2018 was Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen aanwezig op de VVA Carrièredag in Velp. Projectleiders Koen van Aanholt en Mario Jetten van Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen waren aanwezig om te vertellen over hoe zand- en grindwinning aansluit op het onderwijs op de hogeschool en hoe grondstofwinning gekoppeld is aan maatschappelijke doelen als waterveiligheid en natuur- en recreatie-ontwikkeling. Studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein en Helicon MBO kunnen zich jaarlijks oriënteren op hun toekomst en in contact komen met bedrijven en organisaties uit het werkveld. En daar doen wij graag aan mee.