Van Nieuwpoort gastheer CEO ontbijt Betonakkoord

Donderdag 7 juli was weer een belangrijk moment voor het Betonakkoord. Beslissers uit de sector werden gevraagd hun visie te geven op de vier speerpunten van dit op te stellen akkoord. Genodigde waren daarvoor te gast bij één van haar stuurgroep leden, Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen. Zij had een ontbijt georganiseerd bij het zandwin- en natuurontwikkelingsproject “Over de Maas”.  Een project in de gemeente West Maas en Waal dat door Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen en haar partners wordt gerealiseerd.

De betonsector werkt aan een nationaal Betonakkoord. Een ketenakkoord voor duurzame groei van de sector. Hierin staan vier speerpunten centraal; circulariteit, CO2 reductie, natuurlijk- en  sociaal kapitaal. Afgelopen maanden hebben vier groepen van deskundigen, waaronder een medewerkster van Van Nieuwpoort, gewerkt aan deze speerpunten. Een eerste aanzet voor ambities, tijdpaden, randvoorwaarden zijn daarbij gemaakt. Tijdens het ontbijt was het woord aan de beslissers. Onder leiding van voorzitter Jeanette Baljeau, directeur SBRCURnet, werd gediscussieerd over de ambities en vooral hoe deze te realiseren. De sector wil vooral aan de slag. Laten zien dat het anders kan.

Ter afsluiting van het ontbijt hebben genodigde kennis gemaakt met het project Over de Maas. Met eigen ogen kon worden gezien hoe dit zand- en grindproject bijdraagt aan de vergroting van biodiversiteit door agrarische gronden om te vormen tot natuur. Hoe hier rivierverruiming wordt gerealiseerd en hoogwaardig zand- en grind voor de betonindustrie wordt geproduceerd.