Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen onderschrijft Business Akkoord Natuurlijk Kapitaal

Op 23 en 24 november heeft in Den Haag de internationale conferentie over Natuurlijk Kapitaal plaatsgevonden: “Natural Capital, Let’s talk business!”. Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen heeft samen met 70 andere bedrijven de slotverklaring onderschreven. Daarmee zeggen de bedrijven toe natuurlijk kapitaal te integreren in hun besluiten, beleid en bedrijfsactiviteiten. Het evenement werd georganiseerd door Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie (BEE). Dit is een initiatief van werkgeversorganisatie VNO-NCW en koepel van natuurorganisaties IUCN NL, ondersteund door het ministerie van Economische Zaken.

Natuurlijk kapitaal is de voorraad aan natuurlijke hulpbronnen, zoals planten, dieren, water, bodem en materialen. Samen leveren zij goederen en diensten die de basis vormen voor onze economie en ons welzijn. Het is belangrijk om zuinig te zijn op natuurlijk kapitaal. En Van Nieuwpoort is bereid daarin te investeren; dat is ondernemen met oog voor de toekomst. Van Nieuwpoort ontwikkelt met overheden en omgeving projecten waarbij door delfstofwinning nieuwe gebiedsfuncties worden gerealiseerd. Zoals nieuwe natuur, hoogwaterveiligheid, recreatie of wonen aan het water. Zand- en grindwinning vormen hierbij de motor om een positieve impuls te geven aan het landschap en de leefomgeving. Voorbeelden van concrete projecten zijn de Bijlandse- en Lobberdense Waard bij Pannerden.