Trekpontje over de Oude Waal

De uitvoering van de cross-over voor fietsers over de Oude Waal in de gemeente Rijnwaarden is volop in uitvoering. Hiermee is de wens van de gemeente Rijnwaarden om een recreatieve fietsverbinding vanuit Tolkamer, door de Geitenwaard richting Pannerden te realiseren in vervulling gegaan.

Door Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen is de wens voor een aantrekkelijke fietsroute langs de Bijlandse plas, over de Oude Waal meegenomen bij het maken van haar plan voor de herinrichting van deze uiterwaard. Lang was de vraag of een brug of een pontje de beste oplossing was om de verbinding over de Oude Waal met haar grote rivierdynamiek, te realiseren. Een idee van de Stichting Drijvende Eilanden vormt de basis voor de oversteek over de Oude Waal. Door gebruik te maken van een drijvende aanloopsteiger met lange steigerpalen kan het pontje ook bij hogere waterstanden in de vaart blijven.

In opdracht van de gemeente is de aannemer voortvarend aan de slag gegaan. De belangrijkste werkzaamheden, zoals het heien van de palen, plaatsen van de steigerdelen en het pontje zijn reeds uitgevoerd. Ook is het bedieningsmechaniek en de leuningen van het trekpontje aangebracht. Grondwerkzaamheden en het aanbrengen van de betonverharding van het fietspad zijn uitgesteld door het natte weer. De aanvoerroutes voor materialen is onverhard, waarbij er onherstelbare schade zou ontstaan als het onder deze omstandigheden moest worden uitgevoerd. Het werk wordt afgerond als er een lange droge periode en de waterstand voldoende laag is. Vermoedelijke vroeg in het voorjaar.

Realisatie is mede mogelijk geworden door subsidieverlening van de provincie Gelderland via de Stadsregio Arnhem-Nijmegen in het kader van het project ‘Rivieren als verbindende aders van de regio’.