Kaliwaal 41, zandklasseerinstallatie

Industriezand op maat

De klant kan bij onze drijvende zandklasseerinstallatie Kaliwaal 41 direct het door haar gewenste zand komen laden. Maar liefst 144 verschillende samenstellingen zijn door ons geleverd. Aan boord van de installatie wordt het uit de bodem opgezogen zand naar korrelgrootte gescheiden, gezuiverd en ontwaterd. Daarna wordt het gewenste recept samengesteld. Controleonderzoek tijdens het laden van de schepen geeft de garantie dat het gevraagde product daadwerkelijk is geleverd binnen de nauwe toleranties die gelden voor toepassingen in beton, mortel, asfalt en civieltechnische werken. Dit nog voor dat het vrachtschip vertrekt naar zijn eindbestemming.

Hoe werkt het

Een profielzuiger haalt op variërende dieptes het onbewerkte bodemmateriaal, toutvenant, naar boven. Samen met veel water wordt het door een leiding naar de zandklasseerinstallatie gepompt. Korrels die groter zijn dan 5,6 millimeter worden afgezeefd en naar een grinddepot of verwerkingsinstallatie afgevoerd om verder verwerkt te worden voor toepassingen in beton. Het overige zand wordt in vier verschillende fracties (korrelgroottes) gescheiden. Dit doen we door gebruik te maken van opstroomvaten waarbij de snelheid van het opstromend water bepalend is voor het scheiden van de korrels. De verschillende fracties worden opgeslagen in silo’s. Vanuit deze zeer beperkte voorraad wordt het door de klant gewenste product samengesteld en direct in het schip geladen. Vanuit de controle ruimte wordt het productieproces continue in de gaten gehouden en zo nodig bijgestuurd. Tijdens het productieproces worden de verschillende fracties bemonsterd en aan boord in het laboratorium geanalyseerd. Dit maakt bijsturing tijdig mogelijk, indien dit nodig is.

Duurzaamheid

De installatie, ontworpen en gebouwd door onze eigen mensen, wordt door diezelfde mensen vakkundig onderhouden. Hiervoor is een werkplaats aan boord en in onze vestiging te Wessem ingericht. Zo werken we continue aan verbeteringen van onze installatie en onze productieprocessen. Door de nieuwste technologie toe te passen in bijvoorbeeld onze motoren en onze zeeftechnieken, kunnen we hinder en overlast voor de omgeving tot een minimum beperken. We produceren steeds schoner en zuiniger.