Deltaprogramma

Deltaprogramma van ons allemaal

“Het Deltaprogramma is van ons allemaal”. Dat waren de woorden van Deltacommissaris Wim Kuijken op het 9e Nationale Deltacongres op 1 november jl. Daarmee pleitte hij voor samenwerking tussen overheden, belanghebbende organisaties en burgers om aan de slag te gaan met de doelen voor 2050.

Hoogwaterveiligheid

Nederland is een laaggelegen land met veel water en het Deltaprogramma moet Nederland beschermen tegen overstromingen, zorgen voor voldoende zoetwater en bijdragen aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van ons land. Om dit te realiseren zijn er tal van projecten. Voor onze sector biedt het Deltaprogramma kansen voor mooie nieuwe projecten. Zoals het creëren van hoogwaterveiligheid en het realiseren van hoogwatergeulen langs de rivieren. Waaruit delfstoffen kunnen worden gewonnen, in combinatie met het maken van nieuwe natuur of recreatie.

Laagwater situaties

Ook laagwater situaties hebben de aandacht in het Deltaprogramma. En daar hebben we dit jaar veelvuldig mee te maken. Zo pleitte BLN-Schuttevaer, brancheorganisatie van en voor de binnenvaart, tijdens het congres voor het belang van goede bevaarbaarheid van de grote rivieren als belangrijkste transportroutes door Nederland. Met recht werd tijdens het Nationale Deltacongres op vele manieren duidelijk dat het Deltaprogramma inderdaad van ons allemaal is.