Aandacht voor maatschappelijke meerwaarde van delfstoffenwinning

Meerwaarde delfstoffenwinning

Onlangs heeft in het Betonmagazine een artikel gestaan waarin branchevereniging Cascade pleit voor meer aandacht voor maatschappelijke meerwaarde van delfstoffenwinning. Cascade vertegenwoordigt elf zand- en grindproducten in Nederland. Het winnen van grondstoffen is essentieel voor de Nederlandse bouw en economie, maar wordt nog veel geassocieerd met het doen van ingrepen in het landschap. Terwijl er juist veel maatschappelijke en ruimtelijke doelen aan ten grondslag liggen. In Betonmagazine wordt ingezoomd op dat deel; natuurontwikkeling, recreatie, hoogwaterveiligheid en wonen aan het water. En waarom er meer aandacht aan die meerwaarde geschonken moet worden.