Betonmortel Centrale Groningen B.V.(BCG) en Oost Groninger Betonmortelcentrale B.V.(OGB) behalen gouden CSC certificaat.

Onlangs is door de KIWA het gouden CSC certificaat voor BCG en OGB (beide deelnemingen Van Nieuwpoort) overhandigd aan Peter Koster en Johan Zwiers. CSC staat voor Concrete Sustainability Counsil, een wereldwijd certificaatsysteem bedoeld om inzicht te geven in de wijze waarop milieuvriendelijk, maatschappelijk en economisch verantwoordt wordt gepresteerd. Hierbij wordt gekeken naar de verantwoorde herkomst van grondstoffen, de productiewijze en verschillende economische, maatschappelijke en milieuvriendelijke invloeden.

BCG en OGB streven naar een duurzame betonmortel om een positieve bijdrage te leveren aan de CO2-uitstoot. De uitreiking van het gouden CSC-certificaat is de erkenning voor de inspanningen die hiervoor geleverd worden en geeft de relaties de garantie dat er duurzaam en verantwoord gewerkt wordt. Het CSC-certificaat is het bewijs dat betonmortel als duurzaam bouwmateriaal kan worden ingezet.