Fort Vechten krijgt duurzame parkeerplaats

Van Nieuwpoort werkt mee aan de aanleg van een duurzame parkeerplaats van Via Verde beton.  De Nieuwe Hollandse Waterlinie bij Fort Vechten krijgt een bezoekerscentrum en dat vraagt om een degelijke parkeerplaats. De aanleg van deze parkeerfaciliteit voor circa 250 auto’s en 2 touringbussen maakt deel uit van een pilotproject van de provincie Utrecht om de ontwikkeling van duurzame materialen in de wegenbouw te stimuleren.

Ketenpartnerproject duurzame wegenbouw

De provincie nam het initiatief tot een samenwerkingsverband voor duurzame wegenbouw met een viertal externe partners: IntroVation als ontwikkelaar van duurzame producten, ORCEM en Van Nieuwpoort als toeleverancier van grondstoffen, waaronder ReBeA Stone – gerecyclede spoorballast, en inbreng van kennis voor het kunnen toepassen van ViaVerde en BAM Wegen als aannemer en partner voor het toepassen van het product.

Via Verde, duurzaam betonproduct

Het ketenpartnerproject heeft geleid tot de ontwikkeling van een Via Verde, een duurzaam beton waarin een groot deel van het Portlandcement vervangen wordt door secundaire materialen zoals hoogovenslak en bruinkoolvliegas. Dit heeft als voordeel dat door de toepassing van ViaVerde circa 75% CO2-uitstoot wordt gereduceerd. Daarnaast worden specifiek geselecteerde bruinkoolvliegassen hoogwaardig hergebruikt in beton.

Ontwerp en aanleg

Bij de aanleg van de parkeerplaatsen en de ontsluiting van Fort Vechten wordt rekening gehouden met de archeologie (het romeinse fort Fectio), de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), de leefbaar- en de duurzaamheid. Het landschappelijk ontwerp is gemaakt door Parklaan Landschapsarchitecten.

Pilotproject

De aanleg van de parkeerplaatsen maakt deel uit van een pilotproject van de provincie Utrecht om de ontwikkeling van duurzame materialen in de wegenbouw te stimuleren. Er wordt gestreefd naar duurzaam materiaalgebruik door CO2-reductie en toepassing van secundaire grondstoffen. Verder wordt door de wijze van inrichting van de parkeerplaats de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt door aandacht te besteden aan de landschappelijke inpassing en de toegang te situeren in het verlengde van de parallelweg.

Product van de toekomst

De provincie Utrecht ziet het nieuwe beton als een kansrijke verharding voor voet- en fietspaden en wellicht in de toekomst ook voor provinciale wegen.