Duurzame investering in haven van Van Nieuwpoort Betonmortel Veghel

De Zuid-Willemsvaart is na verdieping inmiddels geschikt gemaakt voor klasse IV scheepvaart. De gemeentelijke binnenhaven van Veghel echter nog niet. Van Nieuwpoort investeert nu fors in de verduurzaming van de aanvoer van grondstoffen door de haven in Veghel te verdiepen.

Milieuvriendelijker over het water

Momenteel kunnen uitsluitend kleine schepen de haven van Veghel bereiken. Het aanbod van kleine schepen (Kempenaars) neemt echter af door de schaalvergroting op onder meer het Máximakanaal en de Zuid-Willemsvaart. Dat betekent dat er straks mogelijk geen Kempenaars meer beschikbaar zijn, maar alleen nog grotere schepen. Die zouden dan de Nieuwe Haven niet in kunnen, met als gevolg dat alle grondstoffen per vrachtwagen aangevoerd worden. Daar zitten de Veghelse bedrijventerreinen en de omgeving niet op te wachten. Dat geeft congestie op de wegen en aanvoer van grondstoffen via het water is aanzienlijk milieuvriendelijker dan via de weg.

Kadeconstructies aanpassen

De gemeente Veghel, Rijkswaterstaat, Sligro, Van Nieuwpoort Betonmortel en Prefab Beton Veghel werken nu samen om de kadeconstructies zodanig aan te passen dat verdiept kan worden naar klasse IV. De bedrijven financieren de nieuwe kadeconstructies en Rijkswaterstaat neemt de verdieping voor haar rekening. Van Nieuwpoort Betonmortel B.V. verkrijgt hiermee een 130 m lange kade aan diep water waarmee ze weer tientallen jaren vooruit kan en er vindt hierdoor een verdere verduurzaming van het transport plaats. In de nieuwe situatie worden de grondstoffen nog meer, milieuvriendelijk per schip aangevoerd en is er minder verkeerbelasting in de regio.