Duurzaam fundament voor nieuwe windmolens

Duurzaamheid vanaf de basis. Vanuit die gedachte past Van Nieuwpoort Betonmortel, samen met aannemer H4A Windenergie, het maximale percentage grof toeslagmateriaal toe in constructief beton. Dit Groene Beton wordt gestort in de fundaties van het windpark Nieuwegein. Ook is een CO2 arme combinatie van hoogovencement en vliegas gebruikt. Hergebruik van grondstoffen en een verlaging van de CO2 voetafdruk en daarmee de milieukosten vormen een unieke duurzame combinatie in betonmortel.

Gerecycled spoorwegballast toegepast

Om niet alleen te praten over duurzaam beton maar er ook werkelijk mee te bouwen is door Van Nieuwpoort met H4A Windenergie gesproken over de mogelijkheden. Gekozen is om 100% gerecycled spoorwegballast toe te passen. Het Nederlands spoorwegennet wordt elke 20 jaar voorzien van een compleet nieuw ballastbed. Dit materiaal wordt na zorgvuldig wassen en breken verwerkt tot een hoogwaardig, gecertificeerd ingrediënt voor betonmortel dat zonder beletsel tot 100% is toe te passen. Het is een secundaire grondstof die in tegenstelling tot betongranulaat geen extra water en cement toevoeging vraagt. Meer cement heeft een ongunstige invloed op het CO2-profiel en daarmee om de milieukosten.

Milieukostenindicatoren

Dit wordt duidelijk als de milieukostenindicatoren (MKI) van deze mengsels wordt vergeleken. De MKI is een bedrag in euro’s dat in theorie gereserveerd moet worden om de milieueffecten van het mengsel te compenseren. Voor de fundaties, waar zo’n 1.600m3 beton in wordt toegepast, gaat het dan al om gauw bijna € 5.000,- milieuwinst.

Kwaliteit

Variant

Milieukostenindicator (MKI)

CO2 (kg/m3)

C30/37 PLUS groen beton 100 € 9,24 110
C30/37 Betonmortel 0 % granulaat € 12,17 131

Het windpark is een initiatief van de gemeente Nieuwegein en is ontwikkeld door energiebedrijf Eneco. De locatie ligt vlakbij de A27, ter hoogte van Bedrijvenpark Het Klooster. Er komen vijf Vestas V90 windmolens van elk 2 MegaWatt. Vanaf begin 2015 gaan ze groene stroom opwekken voor zo’n 8000 huishoudens.