Beton Bewust Keurmerk

Keteninitiatief Van Nieuwpoort Betonmortel Beton Bewust. De Vereniging van Ondernemers van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN) heeft een keurmerk dat garant staat voor kwaliteit en duurzaamheid, Beton Bewust. Van Nieuwpoort is in bezit van dit keurmerk. Het bedrijf voldoet ruimschoots aan de strenge eisen van dit keurmerk op het gebied van betrouwbaarheid, deskundigheid, duurzaamheid en arbeidsveiligheid.

Strenge eisen

Om het keurmerk te mogen voeren, moeten de bedrijven voldoen aan strenge eisen. Zo worden ze beoordeeld op de betrouwbaarheid van levering, de kwaliteit en betrouwbaarheid van de geleverde betonmortel, de CO2-emissie, de materiaalkringloop en de arbeidsveiligheid. Alleen bedrijven die op al deze punten aantoonbaar scoren, mogen het Beton Bewust-keurmerk voeren. De ambitie is om de komende jaren tenminste een gemiddelde reductie van 2% te realiseren ten opzichte van de gemiddelde CO2-emissie per m3-betonmortel in 2011. Door regelmatige controles wordt erop toegezien dat de verschillende bedrijven aan de eisen van het keurmerk blijven voldoen. Naast het voldoen aan de eisen moeten de VOBN-leden ambitie hebben om het referentieniveau te verbeteren.

Duurzaamheidsverklaring

De elementen van het Beton Bewust-keurmerk zijn afkomstig van de branchemeetlat, die weer is afgeleid van de duurzaamheidsverklaring die eerder dit jaar door de VOBN-leden is vastgesteld. Daarmee is het nieuwe keurmerk feitelijk de ‘bekroning’ van een branche-breed initiatief voor optimaal evenwicht tussen economische, sociale- en milieubelangen en hebben zij op deze punten ook ambities voor de toekomst.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het bedrijf dat aan de eisen van het keurmerk voldoet, toont aan dat het een partner is die kwaliteit en professionaliteit combineert met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Klanten of opdrachtgevers hebben daarmee zekerheid dat de grondstoffen, producten en bedrijfsvoering van een Beton Bewust-bedrijf naadloos aansluiten op de eigen ambities ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Kiezen voor partijen met het Beton Bewust keurmerk is kiezen voor partijen die vanuit hun professionaliteit meedenken en oplossingen bieden.

Blijven verbeteren

Het Beton Bewust keurmerk is niet statisch. VOBN-leden hebben namelijk concrete ambities om zich ten opzichte van het referentieniveau te verbeteren. Het keurmerk 2012/2013 zal daardoor qua inhoud, aangescherpte eisen en verdere ambities zeker niet gelijk zijn aan het Beton Bewust Keurmerk 2014/2015